Mapování
Zavřít vyhledávání

Česká konsolidační agentura (ČKA)

Česká konsolidační agentura (ČKA) byla zvláštní právnickou osobou, které byl svěřen do správy vymezený státní majetek. Byla určena mj. k zajišťování hospodářských záměrů vlády a financování strategických projektů v oblasti infrastruktury a životního prostředí. Vznikla 1. 9. 2001 a zanikla k 31.12. 2007. Pro sanaci nedobytných pohledávek bývá někdy pejorativně označována jako žumpa. V době jejího zániku po ní zůstal účet ve výši 235 mld. Kč.

Česká konsolidační agentura (ČKA) byla instituce určená k zajišťování hospodářských záměrů vlády a financování strategických projektů v oblasti infrastruktury a životního prostředí. Vznikla 1. 9. 2001 podle zákona č. 239/2001 Sb. a zanikla ke dni 31. 12. 2007. Vznikla jako právní nástupce Konsolidační banky Praha.

Šlo o poměrně specifickou a velikou právnickou osobou, která měla přes 1 000 zaměstnanců. ČKA byla speciálně určena k řešení krizových finančních situací podniků, bank, pojišťoven a dalších institucí v procesu ekonomické transformace. ČKA přebírala problémová aktiva (pohledávky) od komerčních bank s cílem ozdravení portfolia příslušných organizací, na jejichž dobrém fungování měl stát zájem. Pro sanaci nedobytných pohledávek bývá někdy pejorativně označována jako žumpa. V době jejího zániku zůstal po této instituci účet ve výši 235 mld. Kč.

ČKA fungovala jako centrální banka bez poboček. Při své činnosti spolupracovala s Evropskou investiční bankou, např. při modernizaci železničních tratí, při výstavbě dálnic atd. ČKA získávala finanční prostředky pro svoji činnost, v níž převažovaly výdaje nad příjmy, z Fondu národního majetku (FNM). Zánik ČKA bez likvidace nastal dne 31. prosince 2007. Právním nástupcem se stal stát, zastoupený Ministerstvem financí České republiky, na který přešla veškerá práva a závazky ČKA ke dni jejího vzniku.

ČKA nebyla bankou ve smyslu příslušných právních předpisů (zákona č. 21/1992 Sb., o bankách), nepřijímala vklady od veřejnosti, ani neplnila žádné jiné obvyklé funkce banky. Byla zvláštní právnickou osobou založenou zákonem, které byl svěřen do správy vymezený státní majetek, mimo jiné též v rámci transformačních procesů převzala portfolio pohledávek Konsolidační banky Praha, s.p.ú., tvořené z velké části pohledávkami za (původně) státními podniky z úvěrů poskytnutých a čerpaných do roku 1991 dle právní úpravy odpovídající fungování centrálně plánované ekonomiky.

ČKA byla organizací, mající za cíl skrýt před veřejností obrovské ztráty, plynoucí z neuhrazení pohledávek za majetek státu, prodaný při kupónové privatizaci. Jednalo se přibližně o 700 miliard Kč.

Celou dobu existence ČKA byl předsedou dozorčí rady ČKA Vlastimil Tlustý (ODS).

(Zdroj: Wikipedie)

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít