Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Kupónová privatizace

Valná hromada Harvardského průmyslového holdingu schválila rozdělení firmy

23. 5. 2014, HN

Harvardský průmyslový holding v likvidaci se může rozdělit na dvě firmy. Tento krok má přispět k tomu, aby získali akcionáři HPH co nejrychleji alespoň část peněz. Likvidace firmy je totiž kvůli řadě soudních sporů zdlouhavá.

Akcionáři Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci schválili na dnešní valné hromadě návrh akcionářů, kteří vlastní tři procenta hlasů, na rozdělení společnosti štěpením. Tento krok jim má umožnit, aby se rychleji dostali alespoň k části majetku, který vlastní HPH v likvidaci. Většina aktiv společnosti je totiž v zahraničí a vedou se o ně soudní spory. Likvidace HPH přitom začala v roce 1997.

Přesnou podobu projektu má připravit představenstvo firmy. Její rozdělení na dvě části je ovšem podmíněno vystoupením z likvidace. Likvidátor firmy Zdeněk Častorál, jehož do této funkce ustavil soud koncem roku 2000, tvrdí, že společnost z likvidace vystoupit nemůže. Představenstvo má opačný názor. O tom, zda se může společnost v likvidaci rozdělit a vystoupit z likvidace, rozhoduje soud.

HPH v likvidaci má podle účetní závěrky z roku 2012, sestavené likvidátorem (aktuálnější není k dispozici), vlastní kapitál ve výši 24 miliard korun. Tvoří ho taková aktiva jako směnky v hodnotě téměř 10 miliard korun, jimiž kdysi zaplatila ve veřejné soutěži za majetek holdingu firma HCM(W), tehdejšího ředitele Viktora Koženého. Byly splatné v roce 1999. Podle Častorála byly směnky včas prolongovány, o úhradu se ale vedou soudní spory.

Kožený, který založil harvardské fondy, byl v říjnu roku 2012 spolu s bývalým šéfem HPH Borisem Vostrým pravomocně odsouzen za podvod a k úhradě škody. V obou případech v nepřítomnosti. Podle Častorála se škoda včetně úroků z prodlení vyšplhala na 15 miliard korun. Oba odsouzení, kteří žijí trvale na Bahamách, respektive v Belize, ale vinu odmítají a nic společnosti neuhradili.

Desítky milionů dolarů u soudu a v zahraničí

Částky, které je nyní možné reálně vymoci, jsou zatím daleko menší. Podle Častorála jde o 22 milionů dolarů, blokovaných soudem v USA za prodej nemovitosti v Aspenu, které Kožený převedl na matku Jitku Chvatíkovou. Dalších 100 milionů korun je blokováno v ČSOB, 31 milionů dolarů na Kajmanských ostrovech, 12,5 milionu dolarů v Lucembursku, 20 milionů dolarů na účtu advokáta Bayera v Českých Budějovicích, 2 miliony na Slovensku.

HPH v likvidaci se soudí i o peníze ve dvou trustech na Kypru. O kolik jde, Častorál s odvoláním na chybějící zprávy auditorů trustů neupřesnil. V minulosti hovořil až o 232 milionech dolarů v prvním trustu, majetek ve druhém odhadl na 10 až 100 milionů dolarů.

Na základě rozsudku se snaží exekučně vymoci majetek odsouzených v Česku i v jiných zemích. Dražba dvou nemovitostí Borise Vostrého zatím vynesla jen dva miliony korun.

Vzhledem k soudním sporům tak může likvidace trvat řadu let. To je také důvod, proč chce část akcionářů HPH v likvidaci rozdělit. Častorál tvrdí, že je tento krok protiprávní, nebo jde o obcházení zákona. Poukazuje i na riziko, které představují kyperské společnosti v majetku Koženého či jeho matky Chvatíkové, respektive Borise Vostrého. Vzhledem k nenahlášenému jednání ve shodě pozbyly v minulosti hlasovacích práv.

Pokud by se ale situace změnila, mohly by podle Častorála po ukončení likvidace nadpoloviční silou svých hlasů prohlásit na společnost konkurz a akcionáři by nemuseli dostat nic. Podle člena představenstva HPH v likvidaci Jana Materny je proto třeba vše řádně uvážit a velmi záleží na kvalitě projektu přeměny.

Statutární orgány versus likvidátor

Statutární orgány, tedy představenstvo a dozorčí rada HPH v likvidaci, přitom vedou od roku 2011 s likvidátorem spory. Neúspěšně se ho pokusily odvolat, likvidátor zase napadá jednotlivé valné hromady soudně a žádá jejich zrušení, mnohdy, jako u poslední loni v říjnu, úspěšně. Také dnešní valná hromada prý neměla správné náležitosti. Označil ji proto za shromáždění akcionářů.

Jednou z příčin sporu je rozdílný pohled na soud na Kypru, který se týká majetku trustů. Častorálovi je vytýkána i nehospodárnost při řešení likvidace a pomalejší postup, než je i v souvislosti se soudními spory nutné.

Představenstvo a dozorčí rada HPH v likvidaci na dnešní valné hromadě uvedli, že s nimi likvidátor nekomunikuje a odmítá proplácet organizaci valných hromad. Spory se vedou i o osobu auditora. Likvidátor prosazuje jinou auditorskou firmu, než schválila valná hromada. To je také příčinou, proč schvalovala účetní závěrky za léta 2011 a 2012 (!!!). Na návrh dozorčí rady je nakonec neschválila. Likvidátor jí totiž nepředal potřebné materiály ke kontrole. Navíc nejsou závěrky kvůli sporu o osobu likvidátora auditovány. Častorál se hájí tím, že jsou v dozorčí radě pochybné osoby navíc trestně stíhány. Což bylo dementováno.

Valná hromada doplnila představenstvo a dozorčí radu a auditora společnosti. Kdy bude schvalovat účetní závěrku za rok 2013 a s jakým výsledkem, je ale kvůli sporům statutárních orgánů s likvidátorem ve hvězdách.

HPH v likvidaci má téměř 243 tisíc akcionářů. Část z nich spekulovala na velký likvidační zůstatek a mají jich tisíce či ještě více. Právě oni se proto snaží maximálně urychlit získání likvidačního zůstatku a prosazují proto rozdělení společnosti.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít