Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Kauzy

J&T a poštovní služby

POŠTOVÁ BANKA ZÍSKALA KONTROLU NAD NAJVÄČŠÍM KONKURENTOM SLOVENSKEJ POŠTY V OBLASTI HROMADNÝCH ZÁSIELOK PRE VEĽKÉ FIRMY

trend.sk, 22. 2. 2012

Poštová banka, ktorá patrí do portfólia podnikateľskej skupiny Istrokapitál miliardára Maria Hoffmanna, sa čoraz viac aktivizuje v poštovom biznise. Minimálne do roku 2026 má so Slovenskou poštou zmluvne ošetrenú sieť jej pobočiek na svoju bankovú činnosť. S touto spoločnosťou iba nedávno založila spoločný podnik SPPS, ktorý sa chystá zabojovať o finančné služby pri distribúcii sociálnych dávok elektronickými cestami.

Za prekvapivý ťah možno považovať aj to, že Poštová banka s veľkou pravdepodobnosťou získala kontrolu nad najväčším konkurentom štátnej pošty v oblasti lukratívnych hromadných poštových zásielok pre veľké firmy – spoločnosťou Cromwell. Tá je alternatívnou doručovacou jednotkou na Slovensku.

Na rovnakej adrese

Majiteľom Cromwellu sa na jeseň minulého roka stala spoločnosť SVK Distribution. Poštová banka sa rozhodla tejto firme, ktorá existovala iba dva mesiace, požičať na desať rokov 18,6 milióna eur. Spoločnosť bude peňažnému ústavu ručiť za úver súčasnými aj budúcimi pohľadávkami. Obvyklá transakcia pre slovenské banky?

Podľa hovorkyne Poštovej banky Evy Sagálovej sa zdá, že áno. „Poskytovanie úverov spoločnostiam bez dlhšej podnikateľskej histórie je štandardom na bankovom trhu, keďže to nie je rozhodujúcim kritériom na poskytnutie úveru.“ E. Sagálová pripomína, že ak podnikateľský subjekt splní legislatívne a interné požiadavky finančnej inštitúcie na poskytnutie úveru, nie je dôvod, aby ho neschválili.

Ako majiteľ SVK Distribution vystupuje cyperská spoločnosť Evock Limited. Tá sídli na obvyklej adrese obchodných transakcií skupiny J&T v nikózijskom Savvides building. J&T totiž na trhu úzko spolupracuje s Istrokapitálom M. Hoffmanna, pod ktorého krídla spadá aj Poštová banka. V orgánoch SVK Distribution možno nájsť aj bývalých vysokých manažérov Poštovej banky. Napríklad predsedom predstavenstva je Petr Sucharda, ktorý si päť rokov odkrútil v predstavenstve Poštovej banky. Samotný Cromwell má k Poštovej banke mimoriadne blízko. V októbri minulého roka od nej získal úverovú linku 2,5 milióna eur a v peňažnom ústave má založenú takmer celú svoju technológiu. S poštou sa stretáva pri každej veľkej zákazke. „Cromwell nám určite nevychádza v ústrety,“ tvrdí generálna riaditeľka Slovenskej pošty Marcela Hrdá.

Napriek tomu je jasné, že Poštová banka bude vedieť cez Cromwell Slovenskú poštu „držať pod krkom“. Tento alternatívny doručovateľ je schopný naštartovať ešte na väčšie obrátky. Jeho predvlaňajšie tržby vo výške pätnásť miliónov eur sú zatiaľ zhruba len dvadsatinou výkonu štátnej pošty. Nevylučuje sa, že v blízkej budúcnosti môžu títo konkurenti debatovať aj o delení lukratívneho trhu hromadných zásielok.

To, že má Poštová banka v rukách najsilnejšieho poštového konkurenta štátnej firmy, si budú musieť uvedomiť aj všetci záujemcovia o prípadný predaj časti akcií Slovenskej pošty. Hoci o tom by musel najprv rozhodnúť štát.

Viac než partner

Poštová banka je s poštou historicky spätá. Sprvu ročne prehodnocovaná zmluva o spolupráci nabrala v roku 1996 dlhodobý charakter. Aktuálne má prenajatú sieť Slovenskej pošty do roku 2026. Za to vopred zaplatila. Podľa oficiálnych údajov ostalo v roku 2010 vo fonde, z ktorého sa rozpúšťa príspevok Poštovej banky za využívanie siete pôšt, suma mierne prevyšujúca pätnásť miliónov eur. Zmluva o strategickej spolupráci nikdy nebola zverejnená. Hoci je pošta štátna inštitúcia, odtajneniu sa vyhla s dôvodom, že ide o obchodné tajomstvo.

Pre Poštovú banku je sieť zhruba 1 600 pôšt, v ktorých operuje, efektívnym predajným kanálom. Obsluhuje takto aj segment malých obcí, ktorý má tendenciu držať veľkú časť prostriedkov na účtoch bez pohnutia a pri úveroch vie akceptovať vyššiu cenu. Okrem bankových služieb môže tejto vzorke klientov ponúknuť aj produkty skupiny, či už podielové fondy alebo poistenie. Alebo dokonca akcie firiem s krvnou skupinou spriaznenej spoločnosti J&T, napríklad účastiny TMR či BHP.

Aký veľký biznis robí sieť pošty tejto banke, nevedno. Pred dekádou, v roku 2001, prúdila polovica jej zdrojov prostredníctvom poštovej siete, čo robilo takmer štyri pätiny vedených účtov. Zmienky o obchodnej aktivite cez pošty sa od tých čias z výročných správ peňažného ústavu vytratili. Banka je vďaka pošte efektívnejšia než jej konkurencia. Na každé euro, ktoré vykázala v príjmoch, jej pripadlo len 38 centov nákladov. V priemere za celý bankový trh je nákladovosť viac než 50percentná.

Platobné srdce

Previazanosť oboch podnikateľských domov sa ešte zvýši po vzniku dcérskej akciovky SPPS, v ktorej má pošta tri pätiny akcií a banka zvyšok. Názov firmy, ktorá sa do obchodného registra zapísala začiatkom februára, je skratkou pre „slovenskú poštu – platobný styk“. Aký je jej zmysel a účel, na ktorý bola vytvorená, pošta v tejto chvíli vysvetliť nechce. Sľubuje, že všetko objasní v lete. A predstaví i produkt, pre ktorý je existencia firmy dôležitá.

Už skôr avizovala, že začne ponúkať e-peňaženky. Pri tomto produkte založenom na platobnom styku bude potrebovať formát platobnej inštitúcie schvaľovaný centrálnou bankou. Tou pošta nie je. O povolenie byť ňou nepožiadala Národnú banku Slovenska zatiaľ ani SPPS. Či tak urobí, šéfka pošty M. Hrdá nechce komentovať.

O novej spoločnosti SPPS sa zatiaľ vie, že bude „organizačno-technickou platformou na zastrešenie rozvoja a automatizácie transakčných finančných služieb“ poskytovaných v sieti pošty. Aké bude mať aktíva, či ako sa jej akcionári budú podieľať na investíciách, je neznáme. Predstavitelia pošty len naznačili, že na ňu budú môcť outsourcovať niektoré činnosti. M. Hrdá tvrdí, že pre hospodárenie podniku bude jej činnosť kľúčová, čo môže pomôcť štátnej pošte dostať sa do čiernych čísiel.

Z dlhodobého hľadiska chce Slovenská pošta generovať 40 až 50 percent tržieb z iných ako tradičných poštových služieb, najmä z elektronických a finančných. Od dcéry očakáva pokles nákladov a príležitosti na rast výnosov. Cestu, ako to dosiahnuť, si necháva pre seba. Len naznačuje, že sa bude môcť vyhnúť niektorým nákladom na manuálne činnosti (rôzne overovania), ktoré si napríklad vyžaduje Sociálna poisťovňa pri výplate dôchodkov. Tie nemusia vykonávať banky pri pripisovaní dôchodkov na účet.

Zatiaľ pošta láka starých ľudí otvárať si dôchodcovské účty v Poštovej banke. Za tie dostáva odmenu. Poštová banka motivuje poštárov aj súťažou. Sľubuje odmenu najlepším poštovým tímom, ktoré presmerujú čo najviac klientov na Senior konto banky. V súťaži môžu získať finančné odmeny i vecné ceny, napríklad poukážky do obchodov Nay. Pošta má s Poštovou bankou uzatvorenú dohodu, podľa ktorej doručí poštár dôchodok domov tým, ktorí majú senior účet v Poštovej banke.

Hádanka

Kým sa štátna pošta tvári pri novej dcére tajomne, možno len špekulovať, o čo by mohlo v tomto projekte ísť. Slovenská pošta bola s Poštovou bankou vlani na jeseň vylúčená z tendra na zabezpečenie a prevádzkovanie elektronického informačného systému na vyplácanie finančných prostriedkov prostredníctvom e-pay kariet. Cez karty podobné tým bankomatovým chce štát vyplácať sociálne dávky.

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi, ktorí potrebujú pomôcť s hospodárením, by mali mať na e-pay kartách nastavené limity na výber prostriedkov. Tak, aby mali podporované rodiny peniaze po celý mesiac.

Projekt za takmer štyri miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty si objedáva ministerstvo práce, prostriedky pôjdu zo štátneho rozpočtu aj z Európskej únie. Keďže tender na e-pay karty sa stále neuzavrel a riešenia by sa mali hľadať až po voľbách, je tu stále šanca aj pre novú dcéru.

Okrem hospodárenia môže Poštová banka cez SPPS dosiahnuť aj k databázam klientov, ktoré má pošta zaujímavo naplnené. Ak by bol spoločný podnik platobnou inštitúciou, mohol by mať ambíciu starať sa o prerozdeľovanie časti dôchodkov, ktoré sú vyplácané cez pošty. Tak by mohli pod krídla Poštovej banky prejsť niektoré toky likvidity, ktorými disponuje pošta.

MAJITEL ISTROKAPITÁLU MARIO HOFFMANN ZÍSKÁVÁ 24 PROCENT J&T FINANCE GROUP

25. 4. 2013, motejlek.com

Dlouholeté obchodní partnerství/spo­jenectví mezi slovenskými finančními skupinami J&T a Istrokapitál definitivně vyústilo ve faktické propojení. Čtyřiačtyřicetiletý majitel Istrokapitálu Mario Hoffmann získává 24 procent J&T Finance Group (JTFG), což je mateřská společnost celé skupiny J&T. Zároveň s tím JTFG v nejbližších dnech definitivně převezme zhruba 88 procent Poštové banky. Jenom regulovaná část JTFG disponuje aktivy přes 150 miliard korun. S Poštovou bankou to bude kolem 240 250 miliard. Srdcem skupiny je J&T Banka.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít