Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Mostecká uhelná společnost

Dienstl získal přístup k uhlí za miliardu

18. 8. 2014, E15

Severní energetická, již spoluvlastní podnikatel Jan Dienstl, má volnou cestu k milionu tun hnědého uhlí v bočních svazích lomu ČSA. Hlubinnou těžbu povolil Obvodní báňský úřad v Mostě, a protože se proti verdiktu nikdo neodvolal, platí od 1. srpna. „Dobývání zbytkových zásob v bočních svazích lomu ČSA by mělo být zahájeno do konce tohoto roku,“ řekla mluvčí těžařské firmy Gabriela Sáričková-Benešová.

Uhlí by mohlo mít hodnotu až miliardu korun. Na tolik společnost ve výroční zprávě za rok 2012 odhadla cenu milionu tun svého uhlí pro loňské zásobování elektrárny Chvaletice, kterou před rokem koupila.

Zásoby se nacházejí v ochranných pilířích lomu ČSA, které chrání zámek Jezeří a obec Černice. Proto musí Severní energetická využít hlubinnou metodu. Těžba potrvá zhruba pět let. „Ročně budeme těžit přibližně 200 tisíc tun,“ dodala Benešová. Podzemní chodby musí zůstat před liniemi těžebních limitů, ujišťuje mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. Těžaři se také musí zastavit 300 metrů před ochranným pásmem Černic.

Přístup k menšímu množství uhlí

Množství uhlí, k němuž firma nyní získala přístup, je výrazně menší, než o kterém hovořil Dienstl loni na jaře, kdy o povolení těžby požádal. V ochranných pilířích je podle něj 70 milionů tun uhlí. Zvolenou metodou by se dala dostat na povrch třetina. Uhlí firma potřebuje pro svou elektrárnu Chvaletice. Díky jejímu pořízení dává ekonomický smysl i nákladná hlubinná těžba.

Pokud by Severní energetická chtěla v těžbě v bočních svazích pokračovat i po vytěžení jednoho milionu tun, které deklarovala v plánu otvírky, přípravy a dobývání, bude muset podle Machka z Českého báňského úřadu požádat o další povolení hornické činnosti.

V šachtách najdou práci horníci z utlumovaného hlubinného dolu Centrum, který patří také Severní energetické. „Letos by zde mělo začít pracovat prvních 20 procent stávajících zaměstnanců dolu Centrum. Ten je stále provozován podle platného plánu likvidace s předpokládaným ukončením těžby v roce 2015,“ říká Benešová.

Hlubinná těžba se zatím nijak neprojeví na době životnosti lomu ČSA. „Těžba na hlavní porubní frontě bude probíhat podle útlumového programu a bez rozhodnutí o limitech by měla skončit kolem roku 2022,“ vysvětluje Benešová. Roční objem povrchové těžby se bude pohybovat mezi 2,5 až třemi miliony tun. Uhlí z bočních svahů by tento objem mělo v příštích letech navýšit o zhruba sedm procent.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít