Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Historie finanční a vlivové skupiny PPF

Stručný přehled

1991

V září vznikla Správa prvního privatizačního fondu a.s. (Správa PPF) a založila pro první vlnu kupónové privatizace čtyři privatizační fondy. Své aktivity zahájila v oblasti kolektivního investování: investiční společnost PPF, která měla základní jmění 1 milion korun, se první vlny kupónové privatizace zúčastnila s Prvním privatizačním fondem (PPF). Ten získal 3,1 % všech investičních bodů svěřených fondům od „DIKů“ (držitelů investičních kupónů).

1992

V souladu se zákonem došlo ke změně společnosti Správa PPF na PPF investiční společnost a.s. a změnily se i názvy fondů z privatizačních na investiční.

1993

Investiční fondy PPF převzaly akcie 202 podniků v nominální hodnotě 4,9 mld. Kč a zařadily se co do počtu nashromážděných investičních bodů na 6. místo mezi investičními společnostmi.  Společnost založila pro druhou vlnu kupónové privatizace dva podílové fondy.

1994

Na základě povolení zahájila svoji činnost obchodníka s cennými papíry PPF burzovní společnost a.s. Společnost se zúčastnila privatizačního procesu v Rusku.

1995

Investiční fondy PPF se sloučily v jeden – První český investiční fond a.s. Kotační výbor Burzy cenných papírů Praha (BCPP) schválil kotaci fondu a jeho akcie byly kontinuálně obchodovány na hlavním trhu. Skupina PPF založila specializované společnosti PPF majetková a.s. a PPF Capital Management a.s., čímž rozšířila svoje aktivity na oblasti správy nemovitého majetku a správy strategických investic.

1996

Valná hromada Prvního českého investičního fondu a.s. rozhodla o přeměně na PPF investiční holding a.s. Tím byly deklarovány dlouhodobé investiční záměry PPF jako strategického investora. PPF investiční holding a.s. získal významný podíl v České pojišťovně a.s. a začal se aktivně podílet na jejím řízení. Z jeho iniciativy byl zahájen proces vnitřní restrukturalizace pojišťovny. Česká pojišťovna a.s. se stává pro PPF strategickou investicí. PPF majetková a.s. získala jako první v ČR licenci k výkonu správy a rozvoje nemovitostních fon­dů.

1997

ČNB udělila PPF burzovní společnosti a.s. licenci k obchodování se zahraničními cennými papíry. Skupina PPF zahájila založením společnosti Home Credit a.s. své aktivity na trhu drobné klientely a začala nabízet služby spojené se splátkovým prodejem spotřebitelské­ho zboží.

1998

Od ledna zahájila svoji činnost PPF a.s. jako manažerská společnost celé finanční skupiny PPF. Obchodní aktivity v oblasti aktivní správy portfoliových investic 
zahájila společnost PPF Securities a.s., která byla později přejmenována na PPF Consulting a.s. Pro zprostředkování vstupu zahraničních investorů na český trh a správu jejich majetku založila PPF na Kypru společnosti PPF (Cyprus) Ltd. a PPF Financial Services Ltd.

1999

Procesem přelicencování subjektů na českém kapitálovém trhu úspěšně prošly PPF investiční společnost a.s. a PPF burzovní společnost a.s. PPF investiční společnost a.s. zahájila prodej podílových listů PPF Smíšeného otevřeného podílového fondu. Fondy PPF se zařadily mezi nejúspěšnější co do zhodnocení majetku podílníků. Společnost Home Credit a.s. začala nabízet prostřednictvím své dceřiné Home Credit Slovensko a.s. služby spojené se splátkovým prodejem i na slovenském trhu.

2000

Pod vedením PPF vykázala Česká pojišťovna a.s. od roku 1996 trvalý nárůst zisku a rozšířila a zvýšila kvalitu svých produktů a služeb. Skupina PPF tak vytvořila potenciál pro expanzivní rozvoj České pojišťovny a.s. PPF investiční holding a.s. oznámil jednání ve shodě se společnostmi skupiny Cespo a stává se tak majoritním akcionářem v České pojišťovně a.s. PPF a.s., jako společnost pověřená výkonem akcionářských práv od subjektů jednajících ve shodě, uzavřela v prosinci v souladu s novelou koncernového práva obchodního zákoníku ovládací smlouvy se společnostmi Česká pojišťovna a.s. a ČP finanční servis a.s. PPF burzovní společnost a.s. zaznamenala rekordní meziroční nárůst objemu spravovaného majetku o 37 % – na 13,1 mld. Kč.

2001

Skupina PPF patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice a rozšiřuje své aktivity i mimo území ČR. Česká pojišťovna a.s. pod vedením PPF získala jeden z nejvyšších ratingů pro českou instituci (BB+) od renomované společnosti Standard & Poor’s a patří tak k nejzdravějším a nejsilnějším finančním ústavům v ČR. Specializované společnosti PPF patří mezi vedoucí společnosti na trhu v oblasti svého podnikání. PPF investiční společnost a.s. se objemem spravovaného majetku přes 2 mld. Kč řadí na 7. místo mezi investičními společnostmi v ČR. Společnost Home Credit a.s. je leaderem na slovenském trhu a patří mezi tři největší společnosti ve splátkovém prodeji na českém trhu. PPF burzovní společnost a.s. si udržuje pozici jednoho z nejvýznamnějších obchodníků s cennými papíry. Významnou roli na trhu nemovitostí hraje i PPF majetková a.s.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít