Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Financování ČSSD

Kauza milionů pro ČSSD uzavřena

19. 7. 2006, aktualne.cz

Jedna z předvolebních kauz už má své rozuzlení: Důkazy, že si ČSSD vzala podíl ze stamilionové provize za smlouvu České pošty a ČSOB, policie nenašla.

Deník Aktuálně.cz v dubnu informoval o případu extrémně vysoké provize, kterou ČSOB – roky kritizovaná za spojenectví s politiky vládní sociální demokracie – loni vyplatila právní kanceláři Miroslava Jansty.

Advokát blízký ČSSD dostal od banky třetinu ze třísetmilionové odměny za to, že banka může i nadále na přepážkách České pošty nabízet služby své Poštovní spořitelny. Zbývajících dvě stě milionů bylo určeno investiční bance CA IB.

Policie před několika měsíci začala transakci prověřovat právě kvůli výši provize a provázanosti aktérů příběhu. Pro podezření, že část z peněz doputovala k ČSSD výměnou za přiklepnutí miliardového kontraktu s Českou poštou, se nakonec důkazy nenašly. „Peníze se podařilo dohledat, u ČSSD podle všeho neskončilo nic,“ uvedl státní úředník detailně obeznámený s vyšetřováním. Policie oficiálně odmítá tyto informace jakkoli komentovat. „Dokud nepadne rozhodnutí, zda bude či nebude zahájeno trestní stíhání, nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat,“ uvedla Naďa Očenášková z finanční policie.

Policie šla po účtech

Kriminalistům se přitom podařilo zrekonstruovat toky peněz mezi ČSOB a najatými poradci. Oslovili šestatřicet peněžních ústavů v zemi a z jejich odpovědí vyplynulo, že 200 milionů korun doputovalo z banky na účet CA IB, kde zůstaly a nikam dál se nepřesunovaly. Ze zjištění Aktuálně.cz vyplývá, že dohledatelných je i zbývajících sto milionů určených pro advokátní kancelář Miroslava Jansty. Peníze přišly na firemní účet Janstova společníka z kanceláře, z části byly použity na provoz společnosti, zbytek si rozdělili tři její majitelé. Sám Jansta je použil zčásti na nákup nemovitosti, část ponechal v úschově u notáře. Policie zatím v případu neodhalila ani daňový delikt najatých poradců. Janstova advokátní kancelář i firma CA IB z provize daně zaplatily.

Vyhráno ještě nemají

Aktéři příběhu ale ještě zdaleka nemají vyhráno. Zůstává otevřena třetí rovina kauzy: Odpovídá extrémní odměna fakticky odvedené práci, nebo byly smlouvy fiktivní a sloužily k vytvoření „černých“ peněz? ČSOB od vypuknutí aféry tuto verzi striktně popírá. „Smluvní odměna plně odpovídá objemu výsledného kontraktu mezi ČSOB a Českou poštou. Současně odpovídá i objemu a náročnosti vykonané práce v napjatém časovém harmonogramu,“ stojí v oficiálním stanovisku banky.

Policie si vyjasnění této otázky slibuje od výslechů, které mají začít v dohledné době. Doposud kriminalisté jen shromažďovali desítky dokumentů a rekonstruovali celou operaci. „Výslechy nám mohou přinést odpověď. Až se zkonfrontují s údaji ve smlouvách, bude jasněji v tom, za co přesně byly provize vyplaceny,“ dodal již citovaný úředník. Najatí poradci jsou ale stále pod slibem mlčenlivosti, k němuž se zavázali ve smlouvě s ČSOB. „Nemůžu vám k tomu skutečně stále nic sdělit,“ zopakoval včera své stanovisko právník Jansta. Tato překážka by ale měla být vyřešena v příštích dnech, ještě před chystanými výslechy. ČSOB je totiž připravena poradce zprostit mlčenlivosti, jejich výpovědi na policii už pak nic nebude bránit.

Kdo chystal atak?

Sama ČSOB přitom stále pátrá po tom, kdo z banky vynesl dokumenty k transakci s Českou poštou. Deník Aktuálně.cz už v dubnu informoval, že data k obchodu včetně důvěrných údajů z banky – jako třeba faktury – se už koncem loňského roku objevila v rukou podnikatelského podsvětí. A lidé, kteří dlouhodobě válčí se státem o vliv v ekonomice, pak získaná data předestřeli v jednoznačné podobě: Zde jsou důkazy, že ČSOB – coby banka roky obviňovaná ze spojenectví s politiky ČSSD – uzavřela fiktivní smlouvy o provizi, aby vládní straně pomohla před volbami získat peníze.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít