Mapování
Zavřít vyhledávání

Appian

Appian Group a.s. – privátní investiční společnost, založena v r. 1999 pod názvem SYNERGO GROUP, a.s., od r. 2002 Appian Group a.s., nyní Czech Coal a.s. (od r. 2005 dosud). Má řadu majetkových účastí v zahraničí i u nás (viz "detail").

A) Majetkové účasti společnosti Appian v zahraničí – stav ke dni 1. 5. 2004

1. Appian Group Inc.

Sídlo společnosti: Washington, USA
Složení orgánů: Ing. Antonín Koláček
Management:
výkonný ředitel – Antonín Koláček,
jiná funkce – Bc. Matěj Štětka
Vlastníci: údajně americké fyzické osoby
Majetkové účasti: Investenergy SA 100 %

Podle oficiálních informací poskytnutých Antonínem Koláčkem vznikla tato společnost v roce 1996 ve Washingtonu, D.C., jako privátní investiční společnost. Ve skutečnosti však tato společnost se sídlem ve Washingtonu byla založena podle offshorového práva státu Dalaware až 22. října 1999. Jako zakladatel a ředitel společnosti byl zapsán Michael W. Zarlenga z Washingtonu. (K této osobě se nepodařilo zjistit žádné informace, kromě toho, že jedna osoba tohoto jména je novinář a další vydavatelem komiksů.) Zakladatelská smlouva je zapsána na Secretary of State, Division of Corporations, pod číslem 991448584–3114749. Základní kapitál společnosti byl upsán ve výši 1000 USD. Sídlo společnosti bylo: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801.

Podle tohoto práva jsou vytvořeny také stanovy společnosti, které přikazují, že nesmí být zveřejněna jména podílníků fondů, jež má společnost ve správě.

Dne 23. prosince 1999 si tato firma registrovala sídlo ve Washingtonu. Při té příležitosti uvedla, že jejím prezidentem, sekretářem i ředitelem v jedné osobě je Belgičan Jacques Marie Joseph Christian de Groote, 923 15th Street, H.W. Washington, D.C., a Unccle, 1180 Avenue Mercure, 11/4, Belgie. Jmenovaný měl v té době již za sebou bohatou profesní kariéru, kterou završil v letech 1993–1994 coby výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu (MMF byl kvůli němu nucen přijmout ustanovení o konfliktu zájmů) a Skupiny Světové banky. Ředitelem prvního Appian Group se měl údajně stát v roce 1996 a od roku 1999 je prezidentem této druhé společnosti stejného jména, ale s úplně jiným majetkovým a personálním složením. V padesátých a šedesátých letech pracoval jako asistent na významných univerzitách a ve Světové bance a MMF, byl poradcem belgické národní banky a ekonomickým poradcem v Zairu, zastupoval Belgii při OECD v Paříži.

Od roku 2002 také Koláček uvádí další členy tzv. strategické rady Appian Group, kterými mají údajně být například:

 • Lawrence S. Eagleburger, který před tímto angažmá působil jako prezident konzultační a poradenské společnosti Kissinger Associates a jako státní tajemník amerického prezidenta George Bushe staršího,
 • Alfons Verplaetse, bývalý guvernér belgické centrální banky a prezident basilejské Bank for International Settlements (BIS),
 • Peter Castenfeld, který pracoval ve vedení CSFB a Dillon Reed,
 • Jiří Diviš, bývalý mostecký basketbalista žijící ve Švýcarsku, kde vystudoval práva na Fribourg University; je ředitelem společnosti Investenergy SA, která byla svého času také pověřena výkonem akcionářských práv v Mostecké uhelné,
 • Adrien de Merode, belgický princ, který má za sebou kariéru v belgických bankách Générale de Banque, Société Générale de Belgique a Bank Degroof. V roce 2002 také působil jako prezident investiční a poradenské společnosti Archipelago Enterprises.

2. Investenergy SA

Identifikační číslo: CH–217–0138492–9
Sídlo společnosti: Boulevard do Pérolles 26, Fribourg, Švýcarsko
Majetkové účasti:

 • SYNERGO SUISSE CZ a.s., IČ: 25134353
 • Appian Group Europe SA

Management: generální ředitel Jiří Diviš,
bytem rue Blée ď Or, 24, Villars-sur-Glane, CH – 1752, Švýcarsko

3. Appian Group Europe SA

Sídlo společnosti: Londýn, Velká Británie
Majetkové účasti:

 • Appian Energy AG
 • Appian Machinery AG

Firma byla také založena až v roce 1999 ve Švýcarsku, ve Fribourgu, pod identifikačním číslem ID: CH–217–1000162–7 se základním jměním 100 000 CHF. Tato investiční společnost se vždy prezentovala tak, že hledá své klienty mezi podniky, které naléhavě potřebují kapitál pro rozvoj, nebo nebyly schopné zajistit splácení svých úvěrů. Jejich prioritou byly však vždy investice do energetického sektoru. Tato společnost však také nikdy neuvedla své jmění, majetkové účasti ani počet zaměstnanců. Jedinou informací, která byla jejími vlastníky uvolněna, bylo to, že v roce 2002 spravovala majetek v přibližné hodnotě 250 milionů USD s návratností kapitálu kolem 17 až 18 % ročně, a to již od roku 1997. Zde pak figuruje i jméno Antonína Koláčka jako ředitele pro střední a východní Evropu.

4. Appian Energy AG

Založena: dne 29. 10. 2002 pod identifikací CH–170.3.025.883–5 se základním kapitálem 100 000 CHF
Sídlo společnosti: Vorstadt 32, Zug, 6304, Švýcarsko
Majetkové účasti:

 • Mostecká uhelná společnost – 100 %
 • Appian Group a.s.

Tato společnost také převzala od společnosti Investenergy SA 100 % akcií Appian Group a.s. se sídlem v Praze, která se původně jmenovala Synergo Group. Dále také na sebe převedla prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Ležáky veškeré akcie Mostecké uhelné společnosti a.s. od Investenergy SA. Tímto krokem skončila správcovská činnost s aktivy pro společnost Appian Group Europe SA.

5. Appian Machinery AG

Založena: dne 25. 6. 2002 pod identifikací 170.3.025.630–7 se základním kapitálem 100 000 CHF
Sídlo společnosti: Vorstadt 32, Zug, 6304, Švýcarsko
Majetkové účasti:

 • Škoda Holding a.s. – 100 %
 • HQU International, a.s. – 100 %

B) Majetkové účasti skupiny Appian v ČR

1. SYNERGO SUISSE CZ a.s., IČ: 25134353
Se sídlem: Všehrdova 2, Praha 1
Tato společnost v roce 1998 pro Koláčka zkupovala akcie MUS. Později měla vytvořit holdingové centrum, z něhož se měly řídit všechny energetické aktivity Appian Group v České republice od těžby uhlí přes výrobu tepla a elektrické energie až po její distribuci koncovým zákazníkům. Tato strategie amerických investorů vycházela z přesvědčení, že i v České republice bude těžba uhlí koordinována s výrobou elektrické energie.

2. Mostecká uhelná společnost, IČ: 25428799
Se sídlem: V. Řezáče 315, Most
Majetkové účasti: B.A.DORA a.s., IČ: 25410351

3. Appian Group a.s., IČ: 25764284
Se sídlem: Na Perštýně 356/12, Praha 1
Majetkové účasti:

 • Most naděje – nadační fond
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. – zřizovatel

4. Škoda Holding a.s., IČ: 26163632
Se sídlem: Tylova 1/57, Plzeň
Majetkové účasti:

 • VÚKV a.s.
 • Škoda Pojišťovací management s.r.o. 60 %
 • Škoda TVC s.r.o. 100 %
 • Škoda Ostrov s.r.o. 100 %
 • Škoda Trading s.r.o. 100 %
 • Škoda Hutě, Plzeň s.r.o. 100 %
 • Škoda Kovárny, Plzeň s.r.o. 100 %
 • Škoda Gear s.r.o. 100 %
 • Škoda Dopravní technika s.r.o. 100 %
 • Škoda Engineering s.r.o. 100 %
 • Škoda Machine Tool s.r.o. 98 %
 • Electric Transport International 67 %
 • Škoda JS a.s. 100 %
 • Škoda ITG s.r.o. 100 %
 • Škoda ENERGO s.r.o. 100 %
 • Škoda VÝZKUM s.r.o. 100 %
 • Škoda VS a.s. 100 %
 • Škoda ELECTRIC s.r.o. 100 %
 • Škoda LOKO a.s. 50 %

5. HQU International a.s., IČ: 26502399
Se sídlem: Na Perštýně 356/12, Praha
Majetkové účasti:

 • Škoda Klatovy s.r.o. – konkurz 100 %
 • AP Trust a.s. 100 %
 • Škoda služby a.s. 100 %

×

Vazby na témata

Mostecká uhelná společnost

Andrej Babiš a Agrofert

Zdeněk Bakala a OKD

Martin Roman a ČEZ

Tomáš Chrenek a Třinecké železárny

Pavel Tykač

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít