Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Strategie na těžební a energetické společnosti

Rok 2004

Je jistě zajímavá skutečnost, že ČSOB, respektive KBC, poskytla v r. 2004 největší syndikovaný bankovní úvěr ve výši 11 miliard korun Sokolovské těžební, která získala v privatizaci hnědouhelnou těžební firmu – Sokolovskou uhelnou.

Dalším problémem, který je Bakala nucen řešit, je majetkové vypořádání s jeho bývalou manželkou (rozvedli se v r. 1997), která je občankou USA. Zdeněk Bakala se také snaží navázat vztah se svým desetiletým synem, který žije s matkou v USA.

Bakala se soustřeďuje směrem na strategické těžební a energetické společnosti.

V oblasti byznysu se zájmem Bakaly stává vyhledávání a následná realizace strategických akvizicí v ČR a Východoevropském prostoru. Sám Bakala to okomentoval:

„Český byznys dnes stojí na počátku nové éry, ať z toho má někdo radost nebo ne. Úzce to souvisí se vstupem ČR do EU. Už tu nebudou, nebo aspoň v mnohem menší míře, uplatňovány metody, které patří do období divoké privatizace. Při větších transakcích se teď už prosazují standardní mezinárodní postupy. To mě velmi těší. Jsou to postupy, které znám a kterým rozumím.“

Finančník Zdeněk Bakala se spolu s dalšími investory stal novým majitelem skupiny Karbon Invest, která vlastní firmy OKD, Metalimex, Českomoravské doly a Kovonu Karviná. Dvě třetiny uhelného a surovinového impéria s ročními tržbami kolem 50 miliard korun a 17 tisíci zaměstnanci ovládl prostřednictvím kyperské investiční skupiny RPG Industries, kterou založil se svými společníky. Bakala koupil Karbon Invest od podnikatelů Petra Otavy a Viktora Koláčka, kterým zůstane nadále menšinový podíl. Cena transakce nebyla zveřejněna. „Jde o dlouhodobou investici. OKD je kvalitně řízená společnost, která začíná dosahovat velmi atraktivní finanční výsledky a má stabilní manažerský tým, který zde bude působit nadále,“ řekl Bakala. Podle jeho slov zůstává Petr Otava v Metalimexu a bude i v představenstvu Karbon Investu. Viktor Koláček by měl být předsedou dozorčí rady Karbon Investu a má mít na starosti plánovanou privatizaci polských uhelných dolů, konkrétně společností Budryk a Jastrzebska spolka wenglova. Celou transakci zdůvodnil Zdeněk Bakala tím, že se po květnovém vstupu do Evropské unie otevřely českým podnikům nové obchodní příležitosti. „V posledních měsících také dochází ke strmému nárůstu cen na komoditních trzích, hlavně v oblasti energetických komodit,“ poznamenal Bakala. Kyperskou společnost RPG Industries vlastní mezinárodní institucionální a soukromí investoři. Hlavní podíl připadá na Bakalu a londýnský fond přímých investic Crossroads (v tomto fondu figurují osoby z londýnské pobočky Deutsche bank), který v regionu střední Evropy spravuje aktiva v hodnotě přes 250 milionů dolarů. Do Karbon Investu vstoupila RPG Industries prostřednictvím dceřiné společnosti Charles Capital. „Jsou to (RPG Industries a Charles Capital) účelově založené společnosti, které existují pouze a jen pro provedení této transakce,“ podotkl Bakala. Ostravsko-karvinské doly loni utržily 25 miliard korun, vykázaly zisk 219 milionů a vytěžily 11 milionů tun uhlí. Karbon Invest musí podle smlouvy se státem nejméně do května 2009 zajišťovat prostřednictvím OKD těžbu a dodávky uhlí domácím výrobcům elektřiny ve smluvených termínech a objemech. Při porušení závazku jí hrozí pokuty v řádu desítek milionů korun. Karbon Invest se rovněž zavázal splnit podmínky nakládání s bytovým fondem OKD. „My všechny tyto závazky stoprocentně dodržíme přesně tak, jak bylo dohodnuto s Fondem národního majetku,“ dodal Bakala.

Při této akvizici je nutné si povšimnout několika klíčových bodů:

Osoby, které doposud kontrolovaly OKD, tedy Viktor Koláček a Petr Otava, čelí trestnímu stíhání, byl jim obstaven majetek, a i přesto jim vláda v čele s premiérem Grossem prodala zbytkový státní podíl ve zmíněné černouhelné těžební společnosti. Je více než zřejmé, že vládě, respektive premiéru Grossovi, muselo být jasné, že v takové situaci nejsou schopni dát dohromady částku více jak 4 miliardy korun.

Bakala: „V OKD jsme jako dlouhodobí finanční investoři, chceme se dál rozvíjet, já i moji partneři máme eminentní zájem o expanzi do Polska.“

Černouhelné šachty v sousedním Polsku těží asi 16 milionů tun uhlí ročně, tedy více než všechny doly skupiny OKD na českém území.

Bakala také prezentoval, že v manažerských pozicích OKD ponechá jak Viktora Koláčka, který se těší oblibě u horníků, tak i kultivovanějšího Petra Otavu. Koláček má mít na starosti právě přípravu na akvizice v Polsku, Otava provoz v ČR.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít