Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Bakala a černé uhlí

OKD, Dalkia, NWR

Největší naleziště je v ostravsko-karvinském revíru (OKR) a jeho těžbou se zabývá společnost OKD, která se po velmi kontroverzní a plíživé privatizaci dostala do rukou finančníka ing. Zdeňka Bakaly, MBA, r. č.: 610207/1580 (velmi nejasné vlastnické vztahy).

Všechny doly OKD jsou hlubinné, uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol – dnes již výhradně mechanizovanými postupy.

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která z větší části leží na území sousedního Polska. Celá rozloha je přibližně 7000 čtverečních kilometrů, z toho však na Českou republiku připadá jen asi 1500 čtverečních kilometrů. Jde o území v okolí měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, kde se nacházejí uhlonosné vrstvy karbonského stáří. I navzdory tomu, že je na našem území jen malá část zdejších zásob uhlí, ostravsko-karvinský revír (OKR) představuje hlavní oblast těžby černého uhlí v České republice: je tu 90 % veškerých našich zásob této suroviny.

Zásoby uhlí v České republice se odhadují přibližně na 10 mld. tun, z toho asi polovina je ekonomicky těžitelných.

Struktura zásob je následující:
- černé uhlí: 37 %
- hnědé uhlí: 60 %
- lignit: 3 %

Roční produkce uhlí v České republice je přibližně 60 mil. tun. Asi 70 % výroby elektrické energie pokrývají elektrárny spalující uhlí.

V roce 2006 byla celková domácí spotřeba černého uhlí asi 9 mil. tun. Prakticky všechno koksovatelné uhlí končí v ocelárnách, 2/3 energetického černého uhlí byly využity pro výrobu elektrické energie a tepla a 1/3 v průmyslových podnicích. Téměř celá domácí spotřeba uhlí a lignitu slouží k výrobě elektřiny a tepla. Výše exportu v roce 2006 činila 6,518 mil. tun a u koksu to bylo 0, 985 mil. tun. Množství exportovaného hnědého uhlí bylo 1,302 mil. tun. V roce 2006 asi 1,238 mil. tun černého uhlí a 1,857 mil. tun hnědého uhlí, jakož i 0,507 mil. tun koksu, bylo importováno do ČR. Většina černého uhlí byla dovezena z Polska, hnědé uhlí potom z Německa a Rakouska.

OKD, a. s., je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N. V.

V budoucnosti energetický význam uhlí podle některých studií ještě vzroste i navzdory nedávnému zatracování této suroviny. Jeho světové zásoby se totiž odhadují na nejméně 200 až 300 let (ropy na 40 až 50 let, uranu na 100 let). Již dnes existují technologie, které dokáží přeměnit uhlí na tekutá či plynná ekologicky šetrná paliva. A to se všemi přednostmi ropných produktů, avšak bez jejich nectností, zejména negativního vlivu na životní prostředí.

OKD je dodavatelem černouhelné elektrárny Dětmarovice – instalovaný výkon 800 MW, je tak nejvýkonnější a jedinou černouhelnou elektrárnou v ČR, zabývá se také výrobou tepla, které dodává především do Bohumína a Orlové; elektrárna spalovala černé uhlí, ale po roce 2000 začala v menší míře využívat hnědé uhlí ze severočeského revíru, později začala dovážet levnější černé uhlí z Polska, uhlí z blízkých dolů OKD je dopravováno výhradně vlaky dopravce OKD Doprava, která je kontrolována ČEZem a stojí na pánvi OKD, výroba elektřiny z černého uhlí je však velmi drahá. ČEZ se dokonce snažil Dětmarovice odstavit a zakonzervovat, ale vliv Bakaly a spol. je tak velký, že po několikatýdenní odstávce Dětmarovic donutil ČEZ elektrárnu opětovně spustit a odebírat černé uhlí.

V říjnu 2009 bylo uveřejněno, že společnost OKD může těžit uhlí v dole ČSA na Karvinsku až do roku 2016. S prodlou­žením těžby o šest let souhlasilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které vyšlo vstříc požadavku spolumajitele OKD Zdeňka Bakaly. V jednom z největších dolů OKD se tak vytěží navíc zhruba 18 milionů tun černého uhlí. Těžba v dole ČSA byla původně povolena do konce roku 2010. Vedení OKD počítalo i s tím, že by byla těžba utlumena. Přiklánělo se však k variantě pokračovat s těžbou na území o rozloze 26 kilometrů čtverečních. Ministerstvo s tím nakonec souhlasilo, OKD musí zároveň splnit 148 podmínek. Firma musí před pokračováním těžby uzavřít smlouvy s Karvinou, Orlovou, Doubravou a Dětmarovicemi, které budou zahrnovat řešení existujících střetů zájmů. Společnost musí také pravidelně sledovat stav domů a silnic v oblasti těžby a při jejich poškození zajistit nápravu. Nejméně jednou ročně musí informovat obyvatele Karvinska o činnostech, které budou mít negativní dopad na životní prostředí.

Bakala se snaží aktivně expandovat při těžbě do sousedního Polska, snaží se také získat přístup k těžbě uhlí na Ukrajině a v Ruské federaci. Bakalovou nespornou výhodou je do budoucna to, že kontroluje významný spediční potencionál v oblasti železniční dopravy /OKD Doprava, Viamont Cargo, Čechofracht/, spekuluje se, že Bakala bude usilovat o ovládnutí doposud státem kontrolovaného ČD Cargo.

V r. 2009 Bakalova NWR finišuje jednání o prodeji své energetiky, zajímá ji prý výhradně uhlí. Vedení Bakalovy skupiny NWR už v létě oznámilo, že energetická aktiva prodá, protože se chce soustředit na uhelný byznys. Kupní cena NWR Energy se odhaduje na 0,8 až miliardu korun.

NWR Energy se řadí až do druhé desítky domácích výrobců elektřiny a tepla. I když jí patří také významný obchodník s elektřinou Czech-Karbon, o koupi nemá zájem žádný z velkých hráčů. Prosakují informace, že kupcem má být Dalkie, patří francouzské skupině Veolia Environnement. Pro Dalkii má ale koupě největší smysl: Právě ona je hlavním dodavatelem tepla pro předávací stanice NWR Energy, její teplovody přímo navazují na ty Bakalovy. Navíc Dalkia s ČEZ chystá několik obchodů, a není pravděpodobné, že by se sbližující se partneři v boji o teplárny přepláceli. Ani NWR ani Dalkia obchod zatím nepotvrdily.

Dalkia:

dodává teplo v Ostravě, Olomouci a v dalších městech, hlavně v Moravskoslezském kraji,
2700 zaměstnanců,
760 km horkovodních a parovodních tepelných sítí,
756 kotlů na výrobu tepla,
Prodej tepla 17150 TJ,
prodej elektřiny 2055 GWh,
262 tisíc vytápěných domácností,
je součástí nadnárodní skupiny Veolia Environnement,
tržby 10,3 miliardy Kč,
čistý zisk 2,17 miliardy Kč.

NWR energy:

dodává teplo domácnostem i firmám v Moravskoslezském kraji. Jde především o objekty, které vlastní skupiny RPG Real Estate,
370 zaměstnanců,
tepelné sítě 32 km,
286 km elektrického distribučního vedení,
prodej tepla 1521 TJ,
221 topných zdrojů,
21 tisíc vytápěných domácností,
100% dceřiná společnost NWR,
tržby 1,1 miliardy Kč,
čistý zisk 67 milionů Kč.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít