Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Škoda Holding

Beneš: V zakázkách pro Škodu se zatím neobjevilo pochybení

13.12.2011, Mladá fronta Dnes

Kormidlo v elektrárenské firmě ČEZ převzal po rezignaci Martina Romana v září tehdejší výkonný šéf firmy, Daniel Beneš. S Romanem se zná už z havířovského gymnázia, v ČEZ jsou oba stejně dlouho, od roku 2004.

Na základě dohody s Ministerstvem financí, které je majoritním akcionářem ČEZ, Beneš zadal koncem září vnitřnímu auditu společnosti úkol prověřit všechny zakázky pro plzeňskou Škodu. Odhalit se tak měly případné nestandardní kroky ČEZ vedeného Martinem Romanem při zadávacích řízeních.

Máte již závěry auditu zakázek pro Škodu?

Z dosavadních zjištění zatím nevyplývá žádné pochybení. Ať už procesní, nebo jakékoliv jiné. Pokud vím, neshledali se v těchto zakázkách žádné ingerence Martina Romana. Není ale vyloučeno, že na základě konečné verze auditu ještě rozhodneme o nějakém dalším posudku od velké auditorské firmy.

Buď všech zakázek, nebo jen nějaké části.

Je podle vás správné, že velkou část zakázek na opravy elektráren, v nichž bodovala Škoda, ČEZ nezadával na základě veřejných tendrů? Dodavatele si vybírala dceřiná firma Škoda Praha Invest, v čele jejíž dozorčí rady je lobbista Vladimír Johanes…

Tady panuje nějaký mylný dojem, že Škoda Praha Invest nedělá výběrová řízení. Dělá. Vždy byli poptáváni všichni velcí hráči včetně zahraničních, kteří mohli dát nabídky.

Je to úplně stejné, jako kdyby to byla veřejná zakázka. Ale Škoda Praha je podle zákona přidružená osoba, na níž se zákon nevztahuje, a proto to bylo rozděleno na jednotlivé balíčky. Takže jestli to bylo veřejné řízení nebo nebylo, nemělo vliv na počet účastníků a jejich nabídky. Navíc veřejná zakázka má svoje nevýhody. Nejen z časového, ale i procedurálního hlediska. Je to často obtížné. A pan Johanes nemohl nic ovlivňovat.

Může být pravda, že Škoda od ČEZ dostala přes 650 zakázek?

Nevím, ale i kdyby, to číslo nic nereprezentuje. V tom může být řada drobných oprav zařízení a vedle toho velká energetická zakázka. Ta je z hlediska auditu důležitější. Ale historicky je na skoro všech elektrárnách ČEZ strojovna z bývalé Škody, snad až na jednu výjimku, takže samozřejmě, že se hodně oprav dávalo Škodovce, protože to jsou prostě jejich výrobky. To pak udělá tu masu, na kterou se ptáte.

Velké zakázky na elektrárnách umožnilo hlavně spuštění gigantického programu jejich obnovy právě po nástupu Martina Romana do ČEZ. Bylo to, zpětně viděno, správné?

Jsem přesvědčený, že to bylo správně. Po bitvě je každý generál a každý ví, že se to mohlo udělat jinak. Já si nemyslím, že by to rozhodnutí někdo nějak záměrně ohýbal.

Byl to velký projekt a rozhodoval o něm velký počet lidí.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít