Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdravotnictví

Ministerstvo potvrdilo licenci Agelu

E15, 27.12.2007

Praha – Postup ministerstva zdravotnictví, které udělilo firmě Agel licenci na zřízení zdravotní pojišťovny, je zcela v souladu s platnými právními předpisy. Sdělil to mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Podle něj splnila společnost třineckého miliardáře Tomáše Chrenka všechny náležitosti stanovené v zákoně o zdravotních pojišťovnách. Žádost je nároková a při splnění podmínek ji nelze odmítnout, uvedl.

Cikrt tak reagoval na kritiku v médiích, že ocelářský magnát Chrenek bude díky ministerskému rozhodnutí ve své pojišťovně vybírat státem nařízenou zdravotní daň a sám bude těmito penězi platit za služby vlastních poliklinik, lékáren a nemocnic. Firma majitele Třineckých železáren Agel ovládá na severní a střední Moravě 12 nemocnic, šest poliklinik, soukromé ordinace, síť lékáren a firmu dodávající zdravotnický materiál. Nyní k nim přibude i zdravotní pojišťovna, která bude spravovat peníze veřejného zdravotního pojištění. „Žadatel – společnost Agel Insurance, a. s. – splnil všechny podmínky, což bylo řádně prověřeno ministerstvy zdravotnictví a financí. Také další činnost pojišťovny bude těmito úřady pečlivě kontrolována,“ zdůraznil Cikrt.

Žadatel musel podle něj mimo jiné předložit smlouvu o zřízení a vedení zvláštního vázaného účtu u banky a potvrzení o složení 50 milionů korun na tento účet. Do jednoho roku od založení musí pojišťovna mít nejméně 50 tisíc pojištěnců.

Soukromí lékaři na severu Moravy se ale obávají, že jim nová pojišťovna bude nabízet za léčení méně peněz než svým ordinacím a nemocnicím. Mají strach, že Agel bude posílat pacienty do svých zařízení a lékaři mimo jeho síť přijdou o klientelu. „Pojišťovna Agel bude chtít nakupovat péči co nejlevněji, což její zdravotnická zařízení díky finanční síle vydrží, ale ostatní to může zničit,“ upozornil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zároveň varoval, že šetření na pacientech může zhoršit kvalitu péče.

Cikrt uvedl, že chování nové pojišťovny k poskytovatelům péče bude monitorovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo ji bude v příštím roce kontrolovat přes správní a dozorčí radu a od roku 2009 převezme kontrolu Úřad pro dohled nad zdravotními pojišťovnami.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít