Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Třinecké železárny

Tomáš Chrenek: Třinecké železárny se budou muset přeorientovat

Svoboda, 09.10.2000

TŘINEC. Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady Třineckých železáren i jejich majoritního vlastníka Moravia Steel, se sešel s odboráři firmy a obsáhle jim podle podnikových novin Třinecký hutník prezentoval děje v českém hutnictví i restruktura­lizační záměry týkající se samotné firmy. Uklidňující mohlo být jeho vyjádření, že „Třinecké železárny chápe jako dlouhodobou investici“. O této firmě hovořil také jako o nejzdravějším hutním podniku v ČR. „Přesto,“ řekl, „Třinecké železárny vnitřně čelí zásadní ekonomické disproporci, kterou je příliš kvalitní a drahá výroba oceli pro ty válcovací tratě, které jsou v TŽ instalovány. Mám konkrétně na mysli betonářskou ocel, která se vyrábí z příliš kvalitní oceli. Dalším vnitřním problémem TŽ je jejich geografická poloha. Veškeré suroviny pro výrobu je třeba dovážet, například rudy ze vzdálenosti větší než 3 500 kilometrů. Tyto základní predikce naznačují, že TŽ by se měly přeorientovat z oblasti rozvoje prvovýroby do oblasti finalizace hutní produkce,“ dodal předseda Tomáš Chrenek.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít