Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Třinecké železárny

Mohou Chrenka přijít Třinecké železárny na další stovky milionů?

prvnizpravy.cz, 26.08.2013

Ocelářské impérium Tomáše Chrenka čelí problémům. Společnost MORAVIA STEEL, a. s., je majoritním akcionářem společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Chrenek údajně převzetím Třineckých železáren může přijít o stovky milionů korun.

Tvrdí to server Hromadnezaloby.cz. Obě společnosti patří do skupiny ovládané právě Tomášem Chrenkem. Společnost Moravia Steel se rozhodla z Třineckých železáren vytěsnit minoritní akcionáře. Vytěsnění neboli squeeze-out je legální postup, jak může majoritní akcionář vyvlastnit akcie drobných akcionářů. Na základě znaleckého posudku je akcionářům poskytována finanční satisfakce, takzvané přiměřené protiplnění. Dne 31. 7. 2013 bylo na valné hromadě společnosti Třinecké železárny rozhodnuto o nuceném výkupu akcií minoritních akcionářů za 1 815 Kč na akcii.

Je to o 82 koruny více, než kolik určil znalecký posudek. „Jde o vstřícný krok vůči minoritním akcionářům, a zohledňuje příznivý ekonomický vývoj ve společnosti a očekávaný pozitivní hospodářský výsledek v dalším období od data ocenění do předpokládaného data přechodu vlastnického práva,“ upřesnil Ing. Mojmír Kašprišin, člen představenstva a ředitel pro správu majetku Moravia Steel.

Doplnil, že cena 1 733 korun za listinnou akcii na majitele v nominální hodnotě 1 000 korun byla určena znaleckým posudkem výnosovou metodou, jak stojí v tiskové zprávě Třineckých železáren. Společnost však obstrukčním způsobem odmítá zveřejnit znalecký posudek, na jehož základě tuto cenu určila. Zaznívají znepokojené hlasy, že výše protiplnění by měla být daleko vyšší, a proto se řada minoritních akcionářů chystá obrátit na soud, což je jediný způsob, jak stanovenou cenu za akcii přezkoumat a jak se mohou akcionáři domoci určení spravedlivé výše protiplnění. Ekonom Ing. Tomáš Pospíšil z Hromadných žalob.cz k tomu dodává: „Drobní akcionáři mají obavy, zda byl znalecký posudek férový. Zadavatel znaleckého posudku má pochopitelně zájem na tom, aby byla stanovená cena co nejnižší. Následné obstrukce se zveřejněním znaleckého posudku pak rozhodně nebudí u drobných akcionářů důvěru.“ JUDr. Petr Zima z advokátní kanceláře Šváb, Zima & partneři, který patří mezi přední odborníky na oblast práv minoritních akcionářů, uvádí:

„Ve všech nám známých případech, kdy výše protiplnění při převodech jmění nebo při squeeze-outech byla stanovena hlavním akcionářem, došlo v následných soudních řízeních ke zvýšení této částky, ve dvou případech až na čtyřnásobek. Znalci najatí hlavními akcionáři totiž často lehkomyslně nakládají se vstupními daty pro stanovení diskontní míry a neberou ohled na vývoj názorů v oblasti moderních oceňovacích metod.“

Na základě několika podnětů se do pomoci drobným akcionářům zapojil i server Hromadné žaloby.cz. Společným postupem mohou akcionáři ušetřit za advokáta i za vyhotovení nového znaleckého posudku. Drobní akcionáři mohou přijmout vyplácené protiplnění, které je jim nabízeno, tím se nezříkají práva na doplacení zbylé spravedlivé výše přiměřeného protiplnění, které určí soud.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít