Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Třinecké železárny

Skupina Moravia Steel, Třinecké železárny, dostane půjčku

Radiožurnál, 30.01.2001

Skupina Moravia Steel, Třinecké železárny, uzavřela smlouvu s HSBC Bank a Dresden Bank o střednědobé syndikované půjčce ve výši 40 milionů amerických dolarů. Podle předsedy dozorčích rad Moravia Steel a Třineckých železáren Tomáše Chrenka je půjčka určena na předexportní financování kontraktů uzavřených s dlouhodobým odběratelem, tedy s firmou CMC Trading.

Tomáš Chrenek, předseda dozorčích rad Moravia Steel a Třineckých železáren:

Půjčka bude čerpána na předexportní financování. Její prostředky budou použity na předfinancování výroby výrobků, které budou prodávány na trhy EU a Spojených států amerických. Půjčka je splatná v roce 2003 a její podmínky jsou předmětem našich vzájemných finančních vztahů mezi skupinou Moravia Steel, Třinecké železárny, a obou financujících bank.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít