Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdravotnictví

Vysoká hra páně Chrenka

Ekonom, 03.07.2008

I když se pojišťovně Agel nepodaří do roka sehnat padesát tisíc klientů, nemusí přijít o licenci.

Teprve okolo šesti tisíc klientů se podařilo za necelý první čtvrtrok existence získat mladičké severomoravské Zdravotní pojišťovně Agel (ZPA). Patří do okruhu holdingu se stejným jménem, který ovládá ocelářský magnát Tomáš Chrenek.

„Dva týdny po spuštění intenzivní reklamní kampaně registrujeme v těchto dnech okolo šesti tisíc pojištěnců. Čísla se ale mění z hodiny na hodinu, takže v této chvíli je těžké uvést konečný stav k přeregistrovacímu termínu 1. července,“ zdůrazňuje ředitelka marketingu ZPA Maria Adamová.

Jeden rok ostrého startu

Pojišťovna Agel získala licenci v polovině prosince loňského roku, koncem ledna bylo rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku a po dvou měsících příprav, na letošního apríla, spustila činnost. Když o licenci žádala, zavázala se, že do jednoho roku od založení bude mít alespoň 50 tisíc pojištěnců. Tento počet by měl totiž zaručovat, že bude schopna dostát svým závazkům vůči klientům.

Žadatel rovněž složil kauci ve výši 50 milionů korun, která přechází do rezervního fondu. Částka se však na běžné úhrady na provoz či na marketing nesmí použít. Z rezervního fondu se kryje například nesoulad mezi přijatým pojistným a výdaji na lékařskou péči či případy epidemie nebo přírodních katastrof.

„Nezíská-li pojišťovna padesát tisíc klientů, může jí být odňata licence,“ vysvětluje Martin Balada z právního odboru Ministerstva zdravotnictví. Přijde-li o licenci, může se sloučit s jinou pojišťovnou, nebo vstoupí do likvidace.

Až potud by mělo být všecko srozumitelné. Háček ale číhá ve slovíčku může. Nikdo nemůže s jistotou říci, co by se dělo, kdyby Agel dalších čtyřiačtyřicet tisíc lidí nenaverboval. Pak by se prý totiž nejprve posuzovalo, jak si vede, jak daleko je od uvedeného limitu počtu klientů a jak zdravé jsou jeho finance. Takže by šlo jen o subjektivní rozhodnutí ministerského úředníka.

Náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň upozorňuje, že v novém zákoně o zdravotních pojišťovnách budou podobná ustanovení mnohem přesněji vymezena. V současné době ale není jisté, kdy přesně se bude zákon projednávat. Ministr Tomáš Julínek totiž prozatím diskusi o kontroverzním zákonu o zdravotních pojišťovnách (podobně jako o univerzitních nemocnicích) odložil.

Lov začal

Na sehnání potřebného počtu klientů má ZPA ještě zhruba sedm měsíců. Její představitelé nepochybují, že závazku dostojí. „Náborovou kampaň máme rozplánovanou do několika částí. První fáze, která stále ještě probíhá, se ukázala jako výborně zacílená. Bližší detaily však s ohledem na konkurenci nebudeme zveřejňovat,“ říká Adamová.

V tisku se množí články, jak údajně leckdy nevybíravě ZPA lanaří zaměstnance sesterských organizací. Pod značku Agel dnes patří osmnáct nemocnic a poliklinik a patnáctka dalších firem, například Martek Medical, přední tuzemský distributor zdravotnického materiálu. Další pojištěnce může pojišťovna rekrutovat z Chrenkem ovládaných Třineckých železáren.

Představitelé ZPA nátlak odmítají, ovšem potvrzují, že loajalita zaměstnanců je jim po chuti.

Na severní Moravě se zhruba jedním milionem pojištěnců je totiž situace výrazně odlišná od jiných regionů. O trh se tam víceméně rovným dílem dělí VZP s Revírní bratrskou pokladnou a Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, zatímco zbytku republiky suverénně vévodí VZP. Změnit zdravotní pojišťovnu sice lze ke konci každého čtvrtletí, ovšem jen jednou za dvanáct měsíců. Takže kdo v poslední době přestoupil, nemůže během roční ochranné lhůty zase vyměnit dres za barvy Agelu.

K největším lákadlům motivačního programu benjamínka trhu patří například úhrada laserové oční operace či nákupu dětské autosedačky. Mandle ovšem konkurentům zvedla nabídka příspěvku na antikoncepci, který jim v minulosti resort zdravotnictví zakázal. Po ministerském zásahu nakonec začala tento i další příspěvky hradit mateřská společnost Agel.

Sporný kód

Nevoli si ZPA vysloužila i další bonusovou položkou. Za nového pojištěnce nabízí pod speciálním kódem 01901 praktickým lékařům jednorázově osm set korun. „Požádali jsme představitele ZPA, ať vysvětlí, co je účelem platby, abychom mohli prozkoumat, zda nepřekračuje rámec veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje náměstek Hroboň.

Pojišťovna totiž původně svůj speciální kód označila jako preventivní prohlídku při prvním registrování pojištěnce, teď mu říká bonifikace pro lékaře. „Nebráníme se zvláštnímu kódu výkonu, ale musí mít svá přesně daná pravidla jako jiné výkony, které existují v Číselníku (například výkony IVF). Nelze označit kódem výkon, u nějž není uvedeno, jak dlouho jeho provedení trvá,“ doplňuje šéfka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním resortu zdravotnictví Ivana Jenšovská.

Pojišťovna Agel je přesvědčena, že žádný zákon neporušila. „Ministerstvo zdravotnictví od nás už před více než měsícem obdrželo všechny podklady včetně stanoviska k zavedení tohoto kódu. Dodnes jsme nedostali odpověď,“ říká mluvčí pojišťovny Adamová.

Jenšovská však reakci ZPA nepovažuje za dostatečnou: „Odpověděli jsme a požádali je o doplnění, neboť z předložených materiálů stále není zřejmé, jak souvisí výkon 01901 s péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.“

Zdravotní ředitel pojišťovny Filip Horák kód označuje za další typ bonifikace pro praktické lékaře. Vedle jednorázových osmi set korun je to navýšená kapitační platba (lékaři ji dostávají pravidelně každý měsíc na každého registrovaného pacienta) o třináct korun na celkem 55 korun. „Chceme odměňovat hlavně praktické lékaře. Ti jsou pro nás nejdůležitější, a proto dostávají dva bonusy,“ zdůrazňuje Horák. Například VZP nabízí praktikům až 46 korun.

ZPA dosud v severomoravských regionech dle svých slov podepsala smlouvy s osmdesáti procenty lékařů a dalších zdravotnických zařízení. „Intenzivně s dalšími komunikujeme. V této chvíli na podepsání smlouvy apelují i sami pacienti, kteří se rozhodli stát se pojištěnci ZP Agel,“ dodává Adamová.

Dvakrát plať!

Ačkoliv nebude pro nováčka na trhu veřejného zdravotního pojištění jednoduché dostát závazku padesáti tisíc pojištěnců, neklade si malé cíle. V blíže neurčeném budoucnu plánuje získat až stovky tisíc klientů. A nebrání se ani fúzi s některou z konkurenčních pojišťoven. Ostatně na severní Moravě se již špitalo o schůzkách ocelářského bosse s uhlobaronem Zdeňkem Bakalou, který ovládá OKD, zakladatele Revírní bratrské pokladny. Ovšem částka, již za fúzi Bakala požadoval, byla prý příliš vysoká.

Lidé ze ZPA nechtěli prozradit, kolik zakladatel pojišťovny vynakládá na provozní, investiční a marketingové výdaje. Podle pozorujících ekonomů by se však mohlo jednat o několik málo stovek milionů korun. Ačkoliv uskupení Agel velmi slušně prosperuje a jen za rok 2006 vydělalo tři sta milionů, nepatří zřízení pojišťovny v hitparádě byznysmenů k zrovna nejlevnějším koníčkům.

Zvlášť s vyhlídkou na to, že pokud projdou parlamentem reformní zákony o zdravotních pojišťovnách, budou muset zakladatelé v rámci privatizace za ZP Agel zaplatit ještě jednou tržní cenu. Pojišťovny se totiž budu prodávat formou aukce s tím, že jejich původní rodiče budou mít právo dorovnat nejvyšší nabídku.

Historie Zdravotní pojišťovny Agel

2003 – první idea zdravotní pojišťovny v rámci Agelu
září 2007 – žádost o licenci
19. 12. 2007 – udělena licence Ministerstvem zdravotnictví
12. 1. 2008 – rozhodnutí nabylo právní moci
23. 1. 2008 – ZP Agel zapsána do Obchodního rejstříku

  1. 4. 2008 – spuštění činnosti
  2. 6. 2008 – registrováno kolem 6000 pojištěnců

Pramen: archiv, webové stránky pojišťovny

6000 klientů měla koncem června Zdravotní pojišťovna Agel. Nikdo nemůže s jistotou říci, co by se dělo, kdyby Agel dalších 44 tisíc klientů nezískal.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít