Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Třinecké železárny

Železárny v Třinci chystají obří investice

Právo, 20.08.2007

Hutní firma s 5400 zaměstnanci si tak chce udržet pozici v tvrdé konkurenci světových ocelářských společností…

Investiční projekty za více než 6 miliard korun pro období do roku 2011 připravilo vedení Třineckých železáren (TŽ). Peníze poplynou do obnovy výrobních zařízení, moderních technologií a projektů ke zlepšení životního prostředí. Hutní firma, která zaměstnává 5400 lidí, si tak chce udržet pozici v tvrdé konkurenci světových ocelářských společností.

Nové technologie

„V posledních letech bylo rozpracováno a dokončeno několik projektů, jejichž podstata spočívá především ve zvýšení přidané hodnoty našich výrobků a eliminaci dopadů výroby na životní prostředí. Investice v následujících letech půjdou zejména do nových technologií, které přispívají k finalizaci našich výrobků,“ řekl předseda dozorčí rady TŽ Tomáš Chrenek.

Mezi největší investiční akce třinecké ocelářské firmy bude patřit rekonstrukce hrubé válcovny, která přijde na více než 1,5 miliardy korun, a investice do zařízení na zušlechťování drátů a tyčí. Nejvýznamnějšími ekologickými projekty budou odprášení aglomerací, instalace zařízení na odsíření surového železa, sekundární odprášení konvertorové ocelárny.

Životní prostředí

„Čistě ekologické akce nemají zásadní dopad na zkvalitnění výrobkového portfolia ani na zvýšení výrobních kapacit hutních agregátů, ale jsou klíčové pro zlepšení životního prostředí,“ uvedl místopředseda dozorčí rady Ján Moder. Podle něj veškerá opatření striktně splňují velmi přísné podmínky zakotvené v české a evropské legislativě.

„Díky investicím v posledních letech výrazně klesly hodnoty sledovaných ukazatelů, které zatěžují životní prostředí škodlivými emisemi,“ dodal. Podle tiskového mluvčího Tomáše Želazka Třinecké železárny od roku 1997 proinvestovaly přes 11 miliard korun. Jen loni investice ocelářské firmy dosáhly jedné a čtvrt miliardy. Želazko poznamenal, že příznivou pozici na stále náročnějších trzích se firmě daří udržet právě i díky investiční politice.

Třinecké železárny loni vyrobily přes 2,5 miliónu tun surové oceli, čímž se na celkové loňské výrobě surové oceli v ČR, která dosáhla 6,9 mil. tun, podílely z 36,7 procenta. Čistý zisk firmy za minulý rok činil 2,684 mld. korun. Průměrný výdělek dosáhl 24 858 korun.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít